Social media-strategie

Hoe zetten we social media doelbewust en strategisch in?

Dit is de aanpak van Global Image.

S

ocial media zijn uitgegroeid tot één van de belangrijkste kanalen om uw doelgroep te bereiken. Het is niet enkel het ideale platform om in contact te komen met uw (potentiële) klanten maar ook om uw imago te versterken of uw naamsbekendheid te vergroten. Om uw socialmedia-kanalen optimaal te benutten, helpen wij u met het opzetten van een strategie.

Laat ons eerst en vooral benadrukken dat er verschillende aspecten zijn aan zo’n socialmedia-strategie: Ter uitbreiding van de bredere pr-strategie kunnen wij als bureau de branding en imagebuilding van uw merk/bedrijf/organisatie verder uitwerken. Dit heeft dan specifiek betrekking op het soort content die op de eigen sociale mediakanalen moet geplaatst worden om (positieve) merkassociaties te verkrijgen bij de doelgroep.

Social media (en hun mogelijkheid tot adverteren) vragen daarnaast ook een data driven aanpak, waar men op basis van een doorgedreven SEO en SEA kennis het aantal leads naar (bijvoorbeeld) de website of landingspagina maximaliseert. Aangezien deze diensten meer tot het takenpakket behoren van een digital marketeer, zal niet elk pr-bureau deze diensten aanbieden. Gelukkig bent u bij ons wel aan het juiste adres!

1.  Doelstellingen


U

wil de merkidentiteit meer vertaald zien op social? U wil een relatie opbouwen met uw doelgroep? U wil meer websitebezoekers genereren vanuit socialmedia-kanalen? De eerste stap bij een socialmedia-strategie is het bepalen van uw doelstellingen. Zonder doelstellingen kunnen we immers niet peilen naar het succesgehalte van een campagne. We zorgen er in de eerste plaats voor dat de doelstellingen van uw socialmedia-strategie in lijn liggen met het overkoepelend pr – of marketing plan zodat alle inspanningen bijdragen tot de algemene bedrijfsobjectieven.

2. Doelgroep


V

ooraleer we een concreet actieplan kunnen opstellen, analyseren we uw doelgroep. Wie wil u immers bereiken met uw boodschap? Op welke socialmedia-kanalen is uw doelgroep het meest actief? Waarom net dat platform? Wat is de tone-of-voice die gehanteerd wordt door de doelgroep? Formeel, informeel, bedeesd, positief of zakelijk? Door de doelgroep(en) glashelder in kaart te brengen, kan social media doelbewust en strategisch worden ingezet. In de meeste gevallen beschikken ondernemingen reeds over een doelgroepomschrijving voor hun marketingactiviteiten. We maken hier gebruik van en combineren dit met de bevindingen uit onze analyse van de situatie op social media.

3. Kanaalkeuze


W

elke socialmedia-kanalen gaan we inzetten? We selecteren enkel de kanalen die bij uw merk passen en waarop uw doelgroep aanwezig is. LinkedIn bijvoorbeeld wordt vooral ingezet voor zakelijke connecties terwijl Snapchat nuttig kan zijn om jonge klanten aan te spreken. We bekijken ook welke platformen efficiënt zijn om uw doelstellingen te behalen. Wilt u uw doelpubliek meer inzicht te geven in het gamma technische producten dan kan een YouTube campagne een oplossing bieden. Een online video kan de informatiewaarde van een webpagina ondersteunen én biedt de mogelijkheid om uw doelgroep direct aan te spreken. We onderzoeken ook op welke kanalen je concurrenten succes boeken en welke content momenteel het best scoort op uw huidige kanalen. Aan de hand van deze analyse bepalen we welke kanalen het meest geschikt zijn voor uw merk én welke communicatiestijl we gaan hanteren om het doelpubliek aan te spreken.

LinkedIn bijvoorbeeld wordt vooral ingezet voor zakelijke connecties terwijl Snapchat nuttig kan zijn om jonge klanten aan te spreken.

We bouwen een methodiek uit waarbij we meetbare doelstellingen voor u in kaart brengen.

4. Contentplan


I

Als het duidelijk is wie en wat u wil bereiken, gaan we aan de slag met een contentplan voor uw socialmedia-kana(a)l(en). We creëren of helpen u met het opstellen van boodschappen die gericht zijn op uw doelgroep en afgestemd op het socialmedia-kanaal. We gieten al deze content in een gedetailleerde tijdsplanning voor een weloverwogen spreiding van berichttypes per kanaal. Om een boost te geven aan uw merk of product adviseren we soms om een influencer campagne te integreren in het contentplan. Social influencers genereren kwalitatieve en creatieve content rond uw product. Door hun uitgebreid netwerk kan uw merk in de eerste plaats op heel wat visibiliteit rekenen. Bovendien kan u hun authentieke boodschappen hergebruiken en inplannen op uw eigen social media kanalen (influencer generated content).

5. Rapportage


A

ls data gedreven pr-bureau hechten we veel belang aan rapportage en evaluatie. Leiden de ingezette middelen tot het gewenste resultaat? Waar dient er ingegrepen te worden? We bouwen op voorhand een methodiek uit waarbij we meetbare doelstellingen (KPI’s), tools en de tijdspanne (maandelijks, per kwartaal…) voor u in kaart brengen.